Điện Thoại

Tel : 02373 929 888 Hotline :0945 293 201

Email

Gm@phoenixhotel.vn

Liên Hệ Trực Tiếp

Địa Chỉ : Bãi C Đường Hồ Xuân Hương, Kp Trung Kỳ, Tp Sầm Sơn (Đối diện Hubway 11)